Tag Archives: casa de marcat

Bonul Fiscal

5 mart.

In legatura cu bonul fiscal, se controleaza respectarea normelor legale privind:

 • emiterea de catre agentii economici a bonului fiscal pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii direct catre populatie;
 • organizarea activitatilor de vanzare cu amanuntul si a celor cu ridicata in spatii comerciale separate, cu gestiuni distincte si reflectarea operatiunilor in contabilitate;
 • respectarea structurii legale a bonului fiscal tiparit (antet, continut, partea finala);
 • seria fiscala a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • anuntul de atentionare a clientilor;
 • corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal;
 • emiterea documentului de control rola-jurnal. Controlul examineaza daca s-au respectat prevederile legale cu privire la emiterea bonurilor fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale.

Agenti economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii direct catre populatie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi fiscale, au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le predea clientilor. Bonurile fiscale se emit numai cu aparate de marcat electronice fiscale pentru care s-a obtinut avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat fiscale.
Pentru corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal utilizatorul intocmeste un dosar care va cuprinde:

 • a) sesizarea scrisa a persoanei care a efectuat gresit operatiunea, cu precizarea motivatiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum si a numarului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei si minutului emiterii acestuia;
 • b) decizia scrisa de aprobare a corectarii operatiunii gresit efectuate, emisa de directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau de alta persoana care raspunde de gestionarea patrimoniului unitatii;
 • c) copie de pe nota sau notele de receptie si constatare de diferente, intocmite de la ultima inventariere pana la zi, prin care a fost stabilit pretul cu amanuntul al produsului sau produselor inregistrate gresit in aparatul de marcat electronic fiscal;
 • d) nota de contabilitate care reflecta operatiunea efectuata.

In cazul in care in acelasi spatiu se efectueaza, direct catre populatie, atat livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care este obligatorie emiterea de facturi fiscale, cat si livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care nu exista aceasta obligatie, utilizatorii pot emite pentru incasarea facturilor bon fiscal in locul chitantei.
Agentii economici care efectueaza activitati atat de vanzare cu amanuntul, cat si cu ridicata au obligatia sa organizeze respectivele activitati in spatii comerciale separate, cu gestiuni distincte pentru fiecare activitate, sa reflecte operatiunile in mod corespunzator in contabilitate sisa emita bonuri fiscale pentru bunurile vandute cu amanuntul si facturi fiscale pentru vanzarile cu ridicata.
In cazul vanzarilor cu amanuntul efectuate prin magazine catre agenti economici ori catre alte categorii de cumparatori decat populatia, utilizatorii sunt obligatisa emita bon fiscal si, la cerere, factura fiscala.
Bonul fiscal este documentul emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal cu ocazia efectuarii de bunuri sau prestarilor de servicii si cuprinde detalierea datelor referitoare la acestea, in functie de specificul activitatii desfasurate.
Un obiectiv esential il constituie respectarea structurii legale a bonului fiscal tiparit, si anume: antet, continut si parte finala.

A. Antetul bonului fiscal

se tipareste pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal si contine cel putin:

 • denumirea si codul fiscal/codul unic de inregistrare ale utilizatorului (agentului economic);
 • adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal sau, dupa caz, mentiunea „comert ambulant” ori „taxi”.

B. Continutul bonului fiscal

Cu exceptia celor destinate activitatilor de schimb valutar si de taximetrie, bonul fiscal emis cu aparatele de marcat electronice fiscale cuprinde:

 • data, ora si minutul emiterii bonului fiscal;
 • numarul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
 • numele sau codul aparatului;
 • denumirea fiecarui bun livrat sau a serviciului prestat;
 • pretul sau tariful unitar;
 • cantitatea;
 • valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cu indicarea cotei acesteia;
 • valoarea totala a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata;
 • valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului cota;
 • valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata;
 • valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul

C. Partea finala a bonului fiscal

Partea finala a bonului fiscal cuprinde logotipul si seria finala a aparatului, iar in cazul cand aceasta opereaza in cadrul unui sistem de gestiune, numarul aparatului de marcat electronic fiscal.
Datele inscrise pe bonul fiscal trebuie sa fie vizibile si univoce. Tiparirea datei se face numai in ordinea: ziua, luna, anul. Valorile se calculeaza cu minim doua zecimale.
Logotipul si seria fiscala servesc la identitatea fiscala a fiecarui aparat electronic fiscal. Seria fiscala a aparatului este formata, dupa caz, din:

 • unul sau doua caractere alfabetice, care reprezinta denumirea prescurtata a municipiului Bucuresti si, respectiv, a judetului unde se instaleaza aparatul de marcat electronic fiscal;
 • zece caractere numerice: primele patru reprezinta numarul avizului de distributie si de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, iar urmatoarele sase reprezinta numarul de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judet sau in municipiul Bucuresti.

Clientii au obligatia sa solicite sisa pastreze bonurile fiscale asupra lor pana la parasirea unitatii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor in vederea prezentarii lor la un eventual control, pentru justificarea provenientei acestora.
Utilizatorii sunt obligatisa afiseze la loc vizibil anunturi de atentionare a clientilor cu privire la obligatia acestora de a solicita sipastra bonurile fiscale asupra lor pana la parasirea unitatii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.
Pentru corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal, utilizatorul intocmeste un dosar care cuprinde:

 • sesizarea scrisa a persoanei care a efectuat gresit operatiunea, cu precizarea motivatiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum sia numarului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei si minutului emiterii acestuia;
 • decizia scrisa de aprobare a corectarii operatiunii gresit efectuate, emisa de directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau de alta persoana care raspunde de gestionarea patrimoniului unitatii;
 • copie de pe nota sau notele de receptie si constatarea de diferente, intocmite de la ultima inventariere pana la zi, prin care a fost stabilit pretul cu amanuntul al produsului sau produselor inregistrate gresit in aparatul de marcat electronic fiscal;
 • nota de contabilitate care reflecta operatiunea efectuata.

In cazul returului de marfa, utilizatorul intocmeste un dosar care cuprinde:

 • nota de receptie si constatare de diferente intocmita in baza bonului fiscal emis anterior pentru marfa respectiva;
 • dispozitia de plata – incasare catre casierie;
 • factura sau factura fiscala in rosu, dupa caz.

Returnarea ambalajelor refolosibile, a caror contravaloare este inclusa in pretul produsului vandut, poate fi mentionata inainte de emiterea bonului fiscal prin inscrierea sumei aferente acestora cu valoarea negativa si cu specificatia „ambalaj refolosibil”.

Contraventii privind bonul fiscal:

 • a) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrare sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale. Fapta se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei.
 • b) emiterea bonului fiscal fara sa contina toate datele stabilite de lege si norme. Fapta se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei.
 • c) nepredarea bonului fiscal clientului de catre operatorul aparatului de marcat electronic fiscal. Fapta se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei.
 • d) neindeplinirea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei de a afisa anunturile de atentionare a clientilor cu privire la obligatia acestora de a solicita sipastra bonurile fiscale asupra lor pana la parasirea unitatii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor in vederea prezentarii lor la un eventual control, pentru justificarea provenientei acestora. Fapta se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei.

Un eventual control mai poate controla si Rola-jurnal emisa de casa de marcat.

Rola-jurnal este documentul de control pe care se inscriu toate informatiile din bonurile fiscale.
Cand aparatul de marcat electronic fiscal este echipat cu un dispozitiv dublu de imprimare, rola-jurnal se tipareste concomitent cu rola client. Aparatele de marcat electronice fiscale echipate cu dispozitiv simplu de imprimare asigura tiparirea rolei-jurnal cu ajutorul jurnalului electronic inscris intr-o memorie electronica (tip EEPROM sau FLASH), care asigura stocarea a cel putin 100 de bonuri fiscale.
Rola-jurnal emisa cu jurnalul electronic trebuie sa cuprinda: antetul bo¬nului fiscal; continutul bonurilor fiscale emise; partea finala a bonului fiscal.
Rola-jurnal se pastreaza in arhiva agentilor economici timp de doi ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia a fost intocmit. Datele inscrise in rola-jurnal trebuie sa se mentina lizibile pe perioada de arhivare.
Sunt fapte care constituie contraventii:

 • nereintroducerea datelor inscrise pe rola-jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pana la momentul stergerii memoriei operative;
 • nerespectarea obligatiei de a pastra si arhiva rola-jurnal.

Faptele mentionate se pedepsesc cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei.
Controlul concordantei operatiunilor inscrise in registrul special si in raportul Z cu cele inscrise in evidenta contabila a utilizatorului

Obiective esentiale:

 • situatiile de defectare a aparatelor de marcat electronice fiscale;
 • completarea sipastrarea cartii de interventii pentru aparate de marcat electronice fiscale;
 • inregistrarea in registrul special a operatiunilor in perioada de la producerea defectarii pana la repunerea in functiune a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • situatiile de intrerupere a curentului electric in momentul emiterii unui bon fiscal;
 • consemnarea in registrul special;
 • raportul fiscal de inchidere zilnica.

Pentru aprofundarea cunostintelor de contabilitate va recomandam cursurile noastre: Click curs contabilitate primara

Reclame

Reguli achizitie si fiscalizare casa de marcat

5 mart.

Daca ati inceput o activitate, pe firma, care are ca tinta publicul larg, obligatoriu veti achizitiona o casa de marcat. E bine sa alegeti in functie de specificul activitatii: daca va deplasati mult, e mai buna o casa micuta, portabila, usor de alimentat chiar si de la bateria masinii, daca aveti un magazin, e buna o casa de marcat conectata la un calculator si care va poate scoate si factura si bonurile. In sfarsit, presupunand ca ati ales tipul de casa de marcat, urmatorul pas este fiscalizarea acesteia. Nu aveti voie sa emiteti bonuri  fara sa fiscalizati casa de marcat.

Dosarul pentru fiscalizarea casei de marcat trebuie sa contina:

1. Copie de pe factura si chitanta de achizitie a casei de marcat;

2. Copie de pe actul care stabileste sediul pentru care se fiscalizeaza casa de marcat – comodat, inchiriere, contract de proprietate etc;

3. Document de la furnizorul casei de marcat prin care se arata ca este distribuitor autorizat.

4. Copie de pe certificatul de garantie (cartea de interventii);

5. Proces verbal de sigilare a casei de marcat (vi se va da de catre firma de unde cumparati casa de marcat);

6. Copie de pe CUI

7. Copie de pe certificatul de inregistrare in scopuri de TVA (daca firma este platitoare de TVA) sau o declaratie pe propria raspundere, data de administratorul firmei, ca societatea este neplatitoare de TVA.

8. Delegatie pentru persoana care face fiscalizarea.

9. Copie de pe cartea de identitate a persoanei care face fiscalizarea.

10. cerere de fiscalizare in dublu exemplar;

11. Stampila.

Dosarul se depune la AGENTIA NATIONALA DE ATRIBUIRE FISCALA  (A.N.A.F.) din fiecare judet, pentru obtinerea numarului de ordine al casei de marcat. Vi se va spune cand sa reveniti pentru numarul respectiv.  Dupa ce aveti numarul, contactati firma de la care ati cumparat casa de marcat pentru fiscalizare si scolarizare. In ziua programata trebuie sa mergeti la sediul lor cu casa de marcat, Registrul Special , Cartea de Interventii, stampila firmei si un set de role (le puteti cumpara tot de la ei).

Dupa scolarizare si fiscalizare se va completa Declaratia de Instalare in 4 exemplare care va fi semnata de Unitatea de Service si Dumneavoastra in calitate de Beneficiar, apoi, in termen de 24 de ore, mergeti cu Declaratia de Instalare pentru a fi semnata si de inspectorul Administratiei Financiare. Documentul va fi inregistrat la Registratura pentru a va pune stampila si numarul de inregistrare. Un exemplar din Declaratia de Instalare va ramane la Administratia Financiara, un exemplar la voi, un exemplar la unitatea de service si un exemplar la Agentia Nationala de Atribuire Fiscala(A.N.A.F) (va intoarceti la ei si le dati un exemplar). Atentie, daca depasiti termenul de 24 de ore, trebuie sa repetati procedura de fiscalizare, adica sa va programati inca o data la firma de la care ati luat casa de marcat etc. Apoi mergeti la Administratia Financiara de care apartine firma, la inspectorul unde este arondata firma  cu urmatorul dosar:

a. Dovada cu numarul atribuit

b. Declaratia de instalare

c. Cartea de interventii a casei de marcat (snuruita si sigilata)

d. Registrul Special al casei de marcat (snuruit si sigilat)

e. Copie de pe CUI

f. Copie de pe certificatul de inregistrare in scopuri de TVA (sau declaratie pe propria raspundere ca nu sunteti platitori de TVA).

g. Dovada de spatiu (comodat inchiriere etc)

h. Delegatie, copie de pe cartea de identitate a celui care merge si stampila.

 

Pentru aprofundarea cunostintelor de contabilitate va recomandam cursurile noastre: Click aici